XXX
Caloroso


Inge Sykora   Jasmien Gys   Elke Vandenbogaerde   Hanne Delanghe   

Inge Sykora, stichtend dirigent en artistiek verantwoordelijke

Inge studeerde oorspronkelijk Nederlands, geschiedenis en godsdienst, waarna ze enkele jaren les gaf in het middelbaar onderwijs.

In juni 2007 studeerde ze met grote onderscheiding af als docerend en uitvoerend musicus hoofdvak solozang aan het Fontys Conservatorium in Tilburg (Nederland). Ze vervolmaakte zich verder bij Lucienne Van Dyck en Anne Cambier. In 2015 studeerde Inge Sykora tevens af als Master in de Koordirectie aan het Koninklijk Conservatorium te Antwerpen. Voor haar afstudeerproject deed Inge onderzoek naar de parameters van een goed plichtwerk voor EMJ Neerpelt en centraliseerde alle reeds opgenomen plichtwerken in een EMJ Youtube-kanaal.

Inge Sykora doceert klassieke zang en groepsmusiceren vocaal aan de Gemeentelijke Muziekacademie van Brasschaat, Antwerpen en is tevens dirigent van het kinderkoor en het jeugdkoor van deze academie. Verder is Inge ook oprichter én dirigent van de Caloroso – koren. Naast Vocaal ensemble Caloroso richtte ze ook Kinderkoor, Senior kinderkoor en Vocaal damesensemble Caloroso op. Ze is er ook de drijvende kracht achter “Caloroso muziek voor kleuters”. Ondertussen liet Inge zowel Kinderkoor Caloroso als Vocaal Damesensemble over in de professionele handen van twee jonge, enthousiaste collega’s.

Naast artistiek verantwoordelijke van Caloroso vzw, is Inge dirigent van Caloroso Muziek voor kleuters, Senior kinderkoor Caloroso, Vocaal ensemble Caloroso en het Gemengd volwassenenkoor Caloroso.

Vanuit haar achtergrond als klassieke zangeres besteedt Inge in haar koorwerking veel aandacht aan gezond stemgebruik en probeert ze de (jonge) koorzangers tijdens het repetitieproces een vocaal-technische basis bij te brengen. Verder wil Inge Sykora met haar koren ambassadeur zijn van de Vlaamse hedendaagse koormuziek. Met vocaal ensemble Caloroso creëerde ze reeds werken van Rudi Tas, Maarten van Ingelgem, Karel Van Marcke, Sebastiaan van Steenberge, Hans Helsen, Jan Coeck …

Inge is tevens lid van de Muziekcommissie van Koor&Stem en lid van de Raad van Bestuur van het VFJK (Vlaamse Federatie voor Jonge Koren).Jasmien Gys, vocaal damesensemble Caloroso

Jasmien was als kind al gebeten door muziek en dans. Ze volgde klassieke gitaar, klassieke zang, woord en drama aan de Muziekacademie van Mol en spendeerde veel van haar andere tijd in de dansschool. Op 18-jarige leeftijd volgde ze het 7e jaar musical aan de Kunsthumaniora van Antwerpen, waarna ze werd toegelaten aan de bacheloropleiding Musicaltheater aan de Fontys Hogeschool voor de Kunsten te Tilburg. Ze studeerde daar af in 2015, behaalde hierna haar lerarendiploma en vervolgde haar studies aan het Koninklijk Conservatorium te Antwerpen. Ze volgde de masteropleiding Koordirectie bij Luc Anthonis en Geert Hendrix en volgde als nevenvak klassieke zang bij Anne Cambier. In 2019 voltooide ze deze studie en stapte verder het werkveld in.

Jasmien is sinds 2019 verbonden aan de Gemeentelijke Academie voor Muziek en Woord te Mol, waar ze musicalzang doceert, en aan de Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans van Lier, waar ze Groepsmusiceren vocaal voor haar rekening neemt. Ze is sinds 2014 dirigent van haar eigen koor PerNoot, waarmee ze al op verschillende concertreizen ging (Zuid-Afrika, Portugal, Estland). Sinds 2018 is ze vaste vocal coach van het amateurgezelschap Bohemian Productions te Sint-Niklaas, waarmee ze musicalproducties op de planken zet als coach (Jesus Christ Superstar, Mette, Bohemian Intiem, Cats, …). Jasmien is sinds 2015 zelf entertainer bij de liveshows in Center Parcs en is daar momenteel nog steeds actief als dancecaptain en uitvoerend artiest in Center Parcs de Vossemeren. Ze was tevens deel van het premièreteam dat een nieuwe liveshow mocht voorstellen in maart 2020.

Door haar achtergrond in zang en dans is ze gebeten door de invloed van het lichaam op de stem. Ze heeft haar masterthesis hierover geschreven en is sindsdien verbonden aan Koor & Stem als coach in deze branche. Ze geeft regelmatig een workshop aan verschillende koren en onderzoekt zelf nog steeds verder! Vanaf september 2020 is Jasmien deel van de Caloroso vzw, waar ze het Vocaal damesensemble voor haar rekening neemt.Elke Vandenbogaerde, kinderkoor Caloroso

Elke is opgegroeid met muziek en met zingen. Ze volgde als kind zowel in de klassieke als jazz- en lichte muziekafdeling viool aan het Stedelijk Conservatorium in Mechelen. Daarnaast doorliep ze sinds haar 7 jaar al zingend alle afdelingen van het Onze-Lieve-Vrouwkoor in Mechelen. Stilaan werd de muziekkriebel bij Elke groter. Zo studeerde ze in 2018 af als master in de muziektherapie aan LUCA School of Arts, campus Lemmens in Leuven. Momenteel werkt ze als muziektherapeute in een dagcentrum voor personen met een verstandelijke beperking en in een groepspraktijk voor kwetsbare kinderen en jongeren.

Daarnaast bleef de kriebel voor koorzang in Elke’s bloed zitten en dirigeert ze sinds 2015 het kinderkoor Kolor van het Onze-Lieve-Vrouwkoor in Mechelen, waarna ze vanaf 2019 ook het tienerkoor Koloriet en het jongerenkoor Koraal van dezelfde koorfamilie onder haar vleugels nam. Ook Korewiet, een kinderkoor dat verbonden is aan de Steinerschool in Wijgmaal, mag sinds december 2019 genieten van Elke’s directiekunsten. Elke schoolde zich als koordirigente dan ook bij in de opleiding ‘Zingen met kinderen’ o.l.v. Marleen De Boo en Tom Johnson en volgde de opleiding koordirectie in de academie van Lier.

In september 2020 neemt ze een nieuwe uitdaging aan: het kinderkoor Caloroso!Hanne Delanghe, coach Muziek voor Kleuters

Hanne Delanghe kon als kind haar zangkriebels kwijt in verschillende musicalvoorstellingen. Ze zong als jonge sopraan mee in Vocaal ensemble Caloroso en deed daar ook ervaring op tijdens binnen- en buitenlandse wedstrijden.

Na haar opleiding Logopedie trok Hanne richting Kopenhagen om zang te studeren aan het Complete Vocal Institute. Hanne werkt als logopediste en stemtherapeute. Ze is eveneens zangeres in Vocaal damesensemble Caloroso o.l.v. Jasmien Gys.

Sinds september 2022 is ze eveneens kleutercoach bij Caloroso Muziek voor kleuters.