XXX
Caloroso


voorbereidend kinderkoor    kinderkoor     senior kinderkoor

vocaal ensemble    vocaal damesensemble    gemengd volwassenenkoor.

Caloroso vzw staat voor muzikale verscheidenheid. Een voorbereiden kinderkoor, een kinderkoor, een tienerkoor, een jeugdkoor, een vocaal damesensemble èn een gemengd volwassenkoor vormen samen een uitgebreide korenwerking. Een team professionele dirigenten en coaches leidt de wekelijkse repetities in goede banen.

Voorbereidend kinderkoor Caloroso (kinderen 3,5 - 7 jaar)

Alle jonge zangertjes tussen 3,5 en 7 jaar (2de & 3de kleuterklas + 1ste leerjaar) zijn welkom in Voorbereidend kinderkoor Caloroso.
Op een speelse manier zetten we de eerste stappen in de wondere wereld van muziek. Zowel ritmiek, beweging, expressie, zang en articulatie komen aan bod. De lesjes zijn doorspekt met leuke spelletjes en ook met schilder- en tekenmomenten.
Op de gezamenlijke concerten treedt ons voorbereidend kinderkoor ook op. Dan tonen de zangertjes wat ze al geleerd hebben.
Vanaf het 2de leerjaar kunnen de kinderen doorstromen naar Kinderkoor Caloroso.

Zondag 10.30 - 11.30 uur
Dirigent: Hanne Delanghe
Contact: mklcaloroso@gmail.com
Locatie: Het Oogappeltje - Dasstraat 26 - 2160 Wommelgem


Kinderkoor Caloroso (kinderen 7 - 11 jaar)

Alle enthousiaste kinderen tussen 7 – 11 jaar (2de t.e.m. 5de leerjaar) zijn welkom in Kinderkoor Caloroso. Er komen allerlei leuke liedjes in verschillende thema's aan bod. Bewegingen bij het zingen maken het geheel nog leuker! Tijdens de repetities wordt veel aandacht besteed aan mooie houding en gezond stemgebruik. De kinderen leren mooi op toon te zingen en maken kennis met eenvoudige meerstemmigheid.
Kinderkoor Caloroso wordt beschouwd als een opleidingskoor. De kinderen doen podiumervaring op tijdens laagdrempelige concerten en festivals voor kinderkoren. Nieuwe zangers starten automatisch in dit opleidingskoor. Na het kinderkoor kunnen de zangers, die reeds mooi op toon kunnen zingen, doorstromen naar het tienerkoor (Senior kinderkoor Caloroso).

Vrijdag 16.00 - 17.15 uur
Dirigent: Elke Vandenbogaerde
Contact: kkcaloroso@gmail.com
Locatie: Het Oogappeltje - Dasstraat 26 - 2160 Wommelgem


Senior kinderkoor Caloroso (tieners 11 - 18 jaar)

Tieners (meisjes en jongens) tussen 11 en 18 jaar die reeds mooi op toon kunnen zingen in meerstemmige koormuziek zijn welkom in Senior kinderkoor Caloroso. In deze groep wordt (wedstrijd)repertoire voor kinder- en jeugdkoren in allerlei talen en stijlen aangereikt. Ook popsongs en volksliederen staan op het programma. Tijdens repetities wordt er aandacht besteed aan stemvorming, uitstraling, houding .... Ook choreografieën komen aan bod.
Senior kinderkoor Caloroso wordt beschouwd als een concertkoor en/of wedstrijdkoor. De zangers nemen deel aan concerten, wedstrijden en (internationale) festivals. Nieuwe zangers starten na een stemtest én met proefperiode in Senior kinderkoor Caloroso. Na Senior kinderkoor Caloroso kunnen de jongeren doorstromen naar Vocaal ensemble Caloroso (na selectie) of naar Gemengd volwassenenkoor Caloroso.

Vrijdag 18.00 - 19.45 uur
Dirigent: Inge Sykora
Contact: skkcaloroso@gmail.com
Locatie: WZC Hof Ten Dorpe - Welkomstraat 61 - 2160 Wommelgem


Vocaal ensemble Caloroso (meisjes 18 - 25 jaar)

Meisjes tussen 14 en 25 jaar met voldoende vocale en muzikale bagage zijn welkom in dit gelijkstemmig jeugdkoor. In deze groep wordt gevorderd (wedstrijd)repertoire in allerlei talen en stijlen aangereikt. Ook popsongs en volksliederen staan op het programma. Tijdens repetities wordt er aandacht besteed aan stemvorming, uitstraling, houding .... Ook choreografieën komen aan bod. De individuele vocale inbreng is in Vocaal ensemble Caloroso van belang. Wie nog geen zangles neemt in een muziekacademie, volgt stemvorming bij onze stemcoach.
Vocaal ensemble Caloroso wordt beschouwd als een concertkoor en/of wedstrijdkoor. De zangers nemen deel aan concerten, wedstrijden en (internationale) festivals. Nieuwe zangers kunnen starten na stemtest én met proefperiode. Na vocaal ensemble Caloroso kunnen de zangers doorstromen naar vocaal damesensemble Caloroso.

Zondag 19.00 - 21.00 uur
Dirigent: Inge Sykora
Contact: vecaloroso@gmail.com
Locatie: WZC Hof Ten Dorpe - Welkomstraat 61 - 2160 Wommelgem


Vocaal damesensemble Caloroso (dames 25 - 45 jaar)

Dames tussen 25 en 45 jaar met voldoende vocale en muzikale bagage voor het zingen van meerstemmige koormuziek zijn welkom in dit jong volwassenkoor voor gelijke stemmen. In deze groep wordt koormuziek in allerlei talen en stijlen aangereikt. Tijdens de repetities wordt veel aandacht besteed aan mooie houding, gezond stemgebruik en tekstexpressie. Wie interesse heeft, kan extra lessen stemvorming nemen bij onze stemcoach.
Vocaal damesensemble Caloroso wordt beschouwd als een concertkoor en/of wedstrijdkoor. De zangers doen podiumervaring op tijdens concerten, wedstrijden en korenfestivals. Nieuwe zangers kunnen starten na stemtest én met proefperiode.

Dinsdag 19.30 - 21.30 uur
Dirigent: Jasmien Gys
Contact: vdecaloroso@gmail.com
Locatie: Het Oogappeltje - Dasstraat 26 - 2160 Wommelgem


Gemengd volwassenenkoor Caloroso (volwassenen (m/x/v) 18 - 65 jaar)

Alle enthousiaste volwassenen tussen 18 en 65 jaar zijn welkom in Gemengd volwassenkoor Caloroso. De zangers krijgen repertoire voor gemengd koor (SABar en/of SATB) in allerlei talen en stijlen aangereikt. Wie interesse heeft, kan extra lessen stemvorming volgen bij onze stemcoach.
Gemengd volwassenkoor Caloroso wordt beschouwd als een recreatief concertkoor met ambitie. De zangers doen podiumervaring op tijdens laagdrempelige concerten en korenfestivals.
Nieuwe zangers kunnen starten met een proefperiode (geen stemtest nodig).
Dinsdag 19.30 - 21.30 uur
Dirigent: Inge Sykora
Contact: gvkcaloroso@gmail.com
Locatie: WZC Hof Ten Dorpe - Welkomstraat 61 - 2160 Wommelgem